Lisätietoja palveluistani

COACHING PALVELUVALIKOIMA

RÄÄTÄLÖYTYÄ PALVELUA ASIAKKAAN TARPEISIIN

Coaching on vahvasti asiakaslähtöinen ohjausmuoto. Coachingin periaatteisiin kuuluu, että coach johdattaa prosessia ja substanssi on asiakkaalla. Omaa coachiotettani sävyttää HR taustani. 

Palveluvalikoimaani kuuluu:

 • Yrittäjän OmaHR & Coach™ - yrittäjän henkilökohtainen täsmätuki
 • Tiimicoaching - työtiimille ja pienille työyhteisöille
 • In-House HR & Coaching - yksilöille ja työtiimeille organisaation tilauksesta
 • Trigenda® -dialogi avuksi työelämän kohtaamisiin, kun ääni on kadoksissa. 


Yhdistän palveluissani vahvasti henkilöstöhallinnon kokemustaustaani sekä intohimoani auttaa työyhteisöjä ja yrityksiä.Yrittäjän OmaHR & Coach™

YRITTÄJÄN HENKILÖKOHTAINEN TÄSMÄTUKI


Miten olisi jos laitettaisiin nyt yrityksesi tärkein resurssi kuntoon? Eli  yrittäjän oma tilanne ja jaksaminen.

Askarruttaako oma hyvinvointi, yrittäjänä kehittyminen tai miten pitää yrityksen liiketoiminta tahi työtiimi nykymenossa mukana?

Näitä asioita voimme tuumata yhdessä ja lupaan luotsata sinua eteenpäin. Yrittäjän kanssa coachingin aiheita voivat olla esimerkiksi: .

 • Työn & Elämän tasapaino
 • Oma hyvinvointi ja työhyvinvoinnin johtaminen
 • Yrittäjyysidentiteetin ja -osaamisen kehitys
 • Yrityksen ja liiketoiminnan kehitys

Erillisenä palvelukokonaisuutena minulla on tarjolla Yrittäjän OmaTAKE coaching. Tämä yrittäjän oma tavoite- ja kehityskeskustelu on yksilöcoachingia, joka sisältää yrittäjän hyvinvointikyselyn ja sen tulosten yhdessä läpikäymisen, omien tavoitteiden asettamisen, yksilön tarpeen mukaan omatoimiharjoitteiden ohjeistuksen ja sovittujen toimenpiteiden seurannan. 


Tiimicoaching - työtiimeille ja pienille työhteisöille

ORGANISAATION TARPEISIIN RÄÄTÄLÖITYÄ PALVELUA


Tiimicoachausta työtiimeille ja -yhteisöille. Palvelu räätälöidään tilaajan toiveet huomioiden. Ryhmän koko 3 - 15 henkilöä.

Aiheina voivat olla esim.

 • Ryhmän osaamisen sekä vahvuuksien parempi tunteminen ja hyödyntäminen.
 • Tiiminjäsenten energiatasojen ja energiasyöppöjen tunnistaminen - suunnitelma-akseleet kohti parempaa työn hallittavuutta ja yhteisiä pelisääntöjä.
 • Meidän verkosto, verkoston voima ja verkostossa oppiminen.
 • Työhyvinvointikartoitus ja sen kautta yhteisen toimintasuunnitelman laatiminen. 
 • Yhteisön yhteisen työhyvinvointisuunnitelman laatiminen ja sovittujen osatoteutusten tuki.


Toteutuksessa hyödynnän työhyvinvointiosaamiseni tietotaitoa ja fasilitoinnin sekä coaching-menetelmiä.

Palvelu sisältää tarvekartoituksen / lähtötason arvion ja toteutusprosessin arvioinnin / osallistuneiden ryhmänjäsenten palautteen yhteenvedon.


In-House HR & Coaching - työyhteisön jäsenille

YKSILÖ- JA TIIMICOACHAUS ORGANISAATION TILAUKSESTA


Palvelu sisältää tarvekartoituksen / organisaation tavoiteasetannan ja toteutusprosessin arvioinnin / palautekeskustelun. toteutusprosessista.

Lähtökohtaisesti sisältöpainotusten lisäksi sovitaan aina  myös toteutuksen aikaikkuna, henkilötason tuntimäärärajat ja organisaation kokonaistuntimäärät. Kyseessä on siis pidempikestoinen sopimuskokonaisuus, jossa voidaan yhdistellä niin yksilöiden kuin työtiimien coachausta. 

In-House palveluihin voidaan sisällyttää organisaation yhteisen toimintasuunnitelman laatiminen yhteistyössä, kuten esim. työhyvinvointisuunnitelma, työterveyshuollon käyttöönotto tai muutoksen tuen suunnitelma.Trigenda® -dialogi

HILJAISUUDESTA KESKUSTELUUN


Trigenda® apuna työelämän kohtaamisiin. Tällä dialogimenetelmällä saadaan avattua keskustelua. 

Tarjoan palvelua avuksi lähtökohtaisesti kahdenkeskisiin

 • Työssä kehittymisen keskusteluihin
 • Osaamisen kehittämisen keskusteluihin
 • Työhyvinvointikeskusteluihin


Trigenda® -dialogimenetelmä on syntynyt tarpeeseen antaa asiakkaalle ääni silloin, kun ääntä ei meinaa löytyä tai se on jostain syystä kadoksissa. Sanoilla ja puheella on suuri voima, joskus vain niitä tulee lempeästi ohjata kuuluvaksi. Lue lisää trigendan tarinasta https://www.trigenda.fi/tarina/

Olen lisensoitu Trigenda -dialogimenetelmän käyttäjä.


"Haasteet on tehty voitettaviksi, toiveet täytettäviksi ja ongelmat ratkottaviksi. 

Ne pitää vain ensin saada sanotuksi."

Trigenda® -dialogimenetelmän kehittäjä Salla Gummerus

Sanoista teoiksi

Sannan Sanat Coaching™   | Yrittäjän OmaHR & Coaching™ © Copyright since 2021
Kuopio - Savo - Suomi - Finland
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita